MENÜ

YAYINLAR

AŞAĞI KAYDIRIN

YUKARI KAYDIRIN

PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

2004 yılından bu yana yayın yapan Aratos dergisi, bünyesinde oluşturduğu Aratos Kültür Sanatevi’nde, felsefeden, tiyatroya kadar uzanan geniş bir yelpazede, bilim, kültür ve sanat alanlarında pek çok etkinlik gerçekleştiriyor ve kitaplar yayınlıyor. Aratos Dergisi Kültür Sanatevi, emekten yana, ilerici ve aydınlanmacı ilkeleri ile toplumsal yaşamın, daha adil ve insanca bir gelecek yönünde değişim ve dönüşmesi yolunda çabalarda bulunuyor.

Aratos Dergisi, 2018 yılından itibaren yeni bir etkinliğe imza atarak, gelecek yıl, bilimsel bir etkinlik olarak sosyoloji araştırmaları sempozyumu gerçekleştirmeyi planlıyor. Sempozyum, Türkiye’nin ilk kuşak sosyologlarından biri olarak anabileceğimiz ve 7 Aralık 1979 günü bir saldırı sonucu yitirdiğimiz değerli bilim insanı ve aydınımız, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil anısına yapılacak.

Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun, her yıl Aralık ayının 2. haftasında (Cumartesi/Pazar) yapılması ve düzenlenecek toplantıda her yıl toplumsal alana dair bir konunun işlenmesi öngörülüyor. 2018’de ilki gerçekleştirilecek olan Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun konusu “Basın Sosyolojisi” olarak belirlenmiştir.

“Basın Sosyolojisi” başlığında ülkemizin ekonomik ve toplumsal yaşamında giderek daha kötüye giden koşullarda, gazete, radyo, tv, internet yayıncılığı gibi medya kuruluşlarının habercilik anlayışı, toplumsal algı üzerine etkileri gibi farklı boyutlarıyla ele alınacaktır. Basının, işlevini yerine getirirken, gerçeğin topluma sunuluş biçimi, iktidar yanlısı yayıncılık, haber çarpıtma gibi pek çok boyutunu ele alan bildirilere yer verilecektir.

Sempozyum ayrıca, alt başlık olarak yerel tarih bağlamında yerel gazete ve yerel dergileri de inceleyen bildirilere açıktır. Sosyologlar dışında basın-yayın alanından gelen bildiriler de değerlendirilecektir.

Sempozyumda sunulmak üzere iletilen bildiriler, bilim insanlarından oluşan “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve sunulmaya değer bulunanlar belirlenecektir. Bildiri metinlerinin sempozyumda sunulması, sonrasında ise kitap olarak basılması ve kalıcılaştırılması hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’na bildiri sunmak isteyenlerin aşağıda yer alan şartnameye göre çalışmalarını yapmaları ve göndermeleri gerekmektedir.