MENÜ

YAYINLAR

AŞAĞI KAYDIRIN

YUKARI KAYDIRIN

KENT BELLEĞİ VE AYDINLANMASINA YAZINSAL BİR KATKI: ARATOS DERGİSİ

Tarsus’ta bir dergi: Aratos

İstanbul birçok alanda olduğu gibi yayıncılığın da merkezi konumundadır. İstanbul’da büyük yayın tekellerinin gazeteleri ve dergileri dışında, çok sayıda kurum, örgüt ve çevrenin de çıkarttıkları irili ufaklı dergiler yayımlanmaktadır.

İstanbul’un dışı taşra olarak kabul edilir. Ancak son yıllarda Anadolu’da yayımlanan dergilerin sayısı da hızla artmaktadır. Neredeyse Anadolu’nun birçok ilinde ve ilçesinde kültür, sanat, şiir, öykü, felsefe hatta fotoğraf, tiyatro dergileri, bültenler ya da fanzinler çıkartılmaktadır.

Çukurova’ya genel olarak bakıldığında Adana’da yayımlanan dergilerin sayı neredeyse yirmiyi bulmaktadır. Mersin’de ise on kadar dergi yayımlanmaktadır. Bu anlamda bölgenin en büyük ilçelerinden olan Tarsus’ta yayımlanan bir dergi var; Aratos dergisi.

Çukurova’ya genel olarak bakıldığında Adana’da yayımlanan dergilerin sayı neredeyse yirmiyi bulmaktadır. Mersin’de ise on kadar dergi yayımlanmaktadır. Bu anlamda bölgenin en büyük ilçelerinden olan Tarsus’ta yayımlanan bir dergi var; Aratos dergisi.

Aratos Dergisi adını, Antik Çağ’da (M.Ö. 315-240) yaşamış, şair, matematikçi ve gökbilimci (Astronom) Tarsuslu filozof Aratos’dan alan bir yayın. İlk sayısı Ocak 2004’te çıkan dergi, tarih, felsefe, kültür ve sanat konularını benimsemiş yayındır.

Derginin kurucu ve yayıncısı Uğur Pişmanlık. İki ayda bir yayınlanan Aratos’un Danışma ve Yayın Kurulunda şu isimler yer alıyor: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Erdoğan (Bşk.), Prof. Dr. Uluğ Nutku, Turan Alptekin (Türkolog), Prof. Afşar Timuçin, Yard. Doç. Dr. Mustafa Günay, Yard. Doç. Dr. Çetin Veysal, Remzi Karabulut (Yazar), Uğur Pişmanlık (Gazeteci-Yazar), Erkan Tanrıgünverdi (Yönetici), Nergiz Örs (Hukukçu) Tuncay Akdağ (Yazar), Hasan Özpehlivan (Yazar).


Neden Aratos?

Aratos’un Antik Çağ’da yaşamış Tarsuslu bir filozof olması, onun şair yanı ile edebiyatı, matematikçi ve astronom yanıyla da bilimi temsil etmesi, yaşadığımız kentte yayınlanacak entelektüel bir dergi için uygun isim olarak düşünüldü.

Aratos dergisinin çıkışını şu iki temel başlık altında ortaya koymak mümkündür. İlkin, yaklaşık 10 bin yıllık tarihi olan Tarsus’ta, bugün nitelikli bir yayın eksikliğini gidermek, bir yandan kentin zengin tarihsel ve kültürel birikiminden yararlanarak yeniden üretmek. İkincisi, bu üretimi gerçekleştirirken hem bugüne hem de geleceğe yönelik bir etkinlik içinde olmak, üzerine yaşadığımız yerelliğin motiflerini, figürlerini evrensel değerlerlerle buluşturmak ve bununla birlikte kültür, sanat ve düşün alanlarında yeni değerlerin yetişmesine katkıda bulunmak.


Aratos dergisi yayın politikası ve ilkeleri

Aratos dergisi, yayın politikasını ve yola çıkış amacı ile hedeflerini evrensellik ölçüleri içersinde ortaya koymaktadır.

Derginin kendi yol haritasının en önemli ilkelerini emekten, aydınlanmadan yana bir yayın politikası oluşturur.

Dergi bu yanıyla ilerici bir karakter taşır. Aratos dergisi, insanı, insanlığı, onun dünü, bugünü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren sosyo-ekonomik, politik, kültürel ve felsefi alanlarda bir görüş ve duruşu ortaya koyar.

Dergi, Türkiye’de ve dünyadaki aydınlarda olduğu gibi, onun da ilerici ve aydınlanmacı kimliğini topluma taşıma yönünde çaba içindedir.

İşte 2011 yılı sonunda yaşama geçirdiğimiz Aratos Felsefe Okulu da bu anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıktı.

Aratos dergisi kurulduğu 2004 yılından bu yana birçok etkinliği hayata geçirdi. Aratos Buluşmaları, Aratos Edebiyat Günleri, Aratos Sinema Günleri ve Aratos Felsefe Günleri gibi etkinlikleri ile kitap yayın çalışmaları, bugün oluşturmaya çalıştığımız Aratos Felsefe Okulu’nun kuruluş sürecinin alt yapısını oluşturan deneyimler olarak görmek gerekiyor.


ARATOS DERGİSİ ETKİNLİKLERİ

Aratos dergisi yayın hayatına başlarken önüne koyduğu hedeflerden biri de, Aratos Buluşmaları adıyla okurlarını yazarlarıyla buluşturmak olarak belirlemişti. Bu çerçevede dergi çıktığı ilk yıldan başlayarak bazı etkinlikler gerçekleştirdi.

İlk Kadın Hakları Savunucularından: Hitit Kraliçesi Puduhepa, Prof. Ahmet Ünal, (21 Mart 2005).

21 Yüzyılda İnsanlığın Durumu ve Felsefe, Prof. Dr. Uluğ Nutku, Prof. Dr. Yasin Ceylan, Prof. Dr. Sabri Büyükdüvenci, Doç. Dr. Çetin Veysal, (22 Nisan 2005).

Tıp Tarihinde Tarsus’un Yeri, Prof. Dr. İlter Uzel, (4 Mart 2006).

Tarsus’tan Tanıdık Yüzler, Turan Alptekin, (Mayıs 2006).

Aratos Dinletisi Klasik Müzik/Ege Çağdaş Oda Korosu, (Mayıs 2006).

Aratos Edebiyat Günleri, 2006 Ahmet Ümit, Zafer Doruk, Vecihi Timuroğlu, Sabit Kemal Bayıldıran, Hüseyin Taşçatan, (24-25 Mayıs).

Aratos Felsefe Günleri, Prof. Dr. Uluğ Nutku, Prof. Dr. Doğan Özlem, Prof. Dr. Sinan Özbek, Prof. Dr. Harun Tepe, Doç. Dr. Çetin Veysal, Yard. Doç. Dr. Eyüp Erdoğan, (7-8 Ekim 2006).

Heykel Sergisi, Suat Karaaslan, (7-8 Ekim 2006).

Aratos Sinema Günleri, 7. Sanat Sinema, 7 Günde 7 Film.

Sokakların Sesi: KÜBA, fotoğraf sergisi, Özcan Ağaoğlu, (23-30 Aralık 2006).

Aratos Sinema Günleri/Spor Filmleri Haftası, (6-10 Şubat 2007).

Aratos Sinema Günleri/Kadın Filmleri Haftası, (8-11 Mart 2007).

Aratos Sinema Günleri/Kırkkaşık’ta Sinema, (30 Mayıs 2007).

Barış ve İnsan Karikatür Sergisi (Türkiye Karikatürcüler Derneği), (Nisan 2009).


ARATOS DERGİSİ YAYINLARI

Şahmeran (2. Baskı) - Derleme/Kolektif

Tarsuslu Şair M. Sami Aşar Yaşamı - Uğur Pişmanlık

Tarsus’ta Halk Müziği - Dr. Halil Atılgan

Gezginlerin Gözüyle Tarsus - Uğur Pişmanlık

Tarsus Kılavuzu - Dr. Afif Erzen

Tarsus’taki Yıllarım (2. Baskı) - Roger P. Matteson

Tarsuslu Sanatçı ve Yazarlar Antolojisi - Uğur Pişmanlık

Tarsusi Yazılar - Derleme/Kolektif

Tarsus Olimpiyatları ve Tarsus Maratonu - Uğur Pişmanlık

Tarsus Bibliyografyası - Uğur Pişmanlık

Gurbetteki Tarih: Tarsus - Burak Köroğlu

Tarsus ve Sinema - Uğur Pişmanlık

Tarsus Folkloru Üzerine - Derleme/Kolektif

Edebiyatımızda Çeşmeler - Uğur Pişmanlık

Edebiyatta Tarsus - Uğur Pişmanlık

Eski Kilikya: Tarsus - V. Langlois

Helenistik Tarsus - C. Bradford Welles

Söze Düşenler - Tuncay Akdağ

Türkiye’de İlk Elektrik: Tarsus - Uğur Pişmanlık

Edebiyatımızda Radyolar - Uğur Pişmanlık

Lokman Hekim - Doğan Üvey

Sıradan Umutlar (Öykü) - Hasan Özpehlivan

Tanıdık Damlalar (Şiir) 2. Baskı - Ali Bulut

Adana Yazıları (Derleme) - Abidin Dino

Beşik Kertmesi (Roman) - İbrahim Aydın

Gökte Yıldız Yerde Ateş) (Roman - Ayça Öztorun

Tarsus Çıplak Mahallesi (Roman) - Uğur Pişmanlık/Adem Göçer

Kölelikten Krallığa Atarneuslu Filozof Hermias - Oben Ulu

Toroslarda Bir Çukurova Yazlığı: Namrun Yaylası - U. Pişmanlık

Tütengil’e Armağan - U. Pişmanlık (Hazırlayan)

<